Varen met groepen

Van 15 maart tot 1 november

Raadpleeg voor het varen met groepen op onze pagina "Arrangementen". De Stichting Praamvaren Leeuwarden heeft 4 pramen tot haar beschikking: "De Greate", "Pake Rein", "De Nije", "Marijke Meu" en "Us Heit". De capaciteit is respectievelijk maximaal 20, 24, 26, 24 en 24 personen.

De toeristische (reguliere) rondvaarten

(met schipper en gids)

Van 29 maart t/m 27 oktober 2019:

De Prinsentuinroute / Blokhuispoortroute (< 1 uur):

Van maandag t/m zondag. Tarief: € 5.00 p.p..

De "8"van Leeuwardenroute / Potmargeroute (1 ½ uur):

Deze routes worden indien mogelijk 1x per dag ingepland. Tarief: € 8,00 p.p..
Raadpleeg hiervoor de pagina "Vaartijden"

Kinderen t/m 3 jr. varen op de routes gratis mee.

Vertrek

De vertreksteiger is op de Nieuwestad. Kaartverkoop en reserveringen na 9.30 uur (zondag v.a. 12.00 en maandag v.a. 12.30 uur) uitsluitend op de dag van de rondvaart bij:
Boekhandel van der Velde, Nieuwestad 57-59 (t.o. de vertreksteiger), tel. 058-2132360.
Tevens kaartverkoop bij VVV Leeuwarden, Sophialaan 4, tel. 058-2347550.

De actuele vaartijden worden in het weekend voorafgaand aan de week gepubliceerd onder "vaartijden".